Peter Rijsdijk is assurantietussenpersoon en in die hoedanigheid kwam hij bij Marcel Haaksma, die toen in het autoschadeherstel zat, vaker over de vloer om schades van zijn klanten zo goed mogelijk te regelen. Marcel was bedrijfsleider van ABS Hoppenbrouwers, een autoschadebedrijf aan de Jan Vermeerlaan 255 in Roosendaal. Tijdens die bezoeken kwam de gezamenlijke hobby van klassieke auto’s heel vaak ter sprake. Peter merkte op dat er nog geen oldtimerclub in Roosendaal was. Ze besloten er samen werk van te maken. Peter heeft flyers uitgedeeld bij de oranjerit met een uitnodiging voor een eerste bijeenkomst in het pand van ABS Hoppenbrouwers. Bij de oprichtingsvergadering waren er meteen 20 aanmeldingen, genoeg om van start te gaan! Er bleek daarmee behoefte te zijn aan een leuke oldtimerclub in Roosendaal. Na een eerste bestuursvergadering op dinsdag 24 juni 2014 is de Oldtimer Vrienden Club Roosendaal (OVCR) formeel op 1 juli 2014 als vereniging opgericht door Peter Rijsdijk, Marcel Haaksma, Ralph Hemerik en Cees de Bruijn. Het oorspronkelijk vastgelegde profiel van de club was de gezamenlijke liefde voor oude voertuigen van in principe 25 jaar en ouder en het zou een echte Roosendaalse club moeten zijn echter zonder beperking dat het lid daar ook moet wonen. Het voor ons zo bekende logo is ook in de eerste vergadering vastgelegd. In 2014 is ook vastgelegd dat de contributie 20 euro per jaar zou zijn met inschrijfgeld van 15 euro voor elk nieuw lid. De eerste sleutelavond was op 4 juli 2014 bij autoschadebedrijf ABS Hoppenbrouwers. In 2016 is het penningmeesterschap door Cees de Bruijn overgedragen aan Tony de Bruyn die het op zijn beurt in 2018 weer heeft overgedragen aan Willem Wiericx. In 2019 is de voorzittershamer door Peter Rijsdijk overgedragen aan  Sven van der Hoorn en is de taak van secretaris overgegaan van Ralph Hemerik naar Louis Stroomer. In 2019 is de club dus 5 jaren oud en daarmee is het eerste lustrum is gevierd. De club heeft dan ongeveer een stabiele 100 leden en organiseert heel veel leuke activiteiten; ritten, klusavonden, jaarlijkse barbecue, meerdaagse buitenlandse ritten en gezamenlijke uitjes naar beurzen en shows. Iedereen met liefde voor klassieke auto’s is welkom, gezelligheid staat voorop. Op 30 april 2019 is het doel van de vereniging daarom enigszins aangepast en beschreven als dat de OVCR als missie heeft om in een gezellige en ontspannen sfeer met de leden te genieten van de liefde voor klassieke voertuigen en dat de vereniging dat op een zo breed mogelijk wijze in de regio wil bevorderen. Het hebben van een oldtimer of wonen in Roosendaal is daarmee niet meer noodzakelijk. Ons eigenlijke clubhuis is de werkplaats bij ABS Hoppenbrouwers waar we in  het verleden de sleutelavonden organiseerden maar dat ligt  vanwege de Covid-19 pandemie helaas tijdelijk stil. Zodra het weer veilig is om in verenigingsverband weer activiteiten te organiseren starten we weer met de sleutelavonden die overigens voortaan Cars & Coffee avond noemen. omdat er steeds minder behoefte is aan sleutelen en meer behoefte aan gezellig samen zijn en zogenaamde thema avonden. Marcel Haaksma en Sven van der Hoorn