Als vereniging vragen wij bij inschrijving enkele gegevens van jullie: naam, naam partner, e-mail adres, postadres, telefoonnummer, auto gegevens. Deze gegevens gebruiken we natuurlijk om te weten wie onze leden zijn en voor de administratie van het ledenbestand en de facturatie. In de ALV-en van 2016-2018 is al aangegeven dat het ledenbestand niet gedeeld wordt, er zijn voldoende gelegenheden als sleutelavonden en ritten, om dit onderling uit te wisselen. Deze gegevens worden ook niet met andere partijen gedeeld en er wordt sowieso discreet mee om gegaan. De ledenlijst kan geraadpleegd worden door het bestuur in het kader van hun verantwoordelijkheden als inning contributies en informatievoorziening in het kader van de OVCR activiteiten.