Welkom op de website van de Oldtimer Vriende Club Roosendaal



Welkom op de voorlopige website van de Oldtimer Vrienden Club Roosendaal.
De OVCR is een club waar mensen die van oldtimers houden elkaar treffen en samen genieten van dit cultureel erfgoed door allerlei activiteiten te organiseren.
Toertochten. Er worden een aantal toertochten per jaar uitgezet waaraan de leden deel kunnen nemen, en leden krijgen zelf ook de gelegenheid om een dergelijke tocht op te zetten. Deze tochten vinden voornamelijk in de omgeving van Roosendaal plaats, en hebben een lengte van ca 80 tot 120 km. Het uitwerken van een toertocht wordt veelal door telkens andere leden gedaan waardoor ook een variŽteit aan navigatiemethoden wordt bereikt die de leden aanspreekt. Meerdaagse toertochten. De afgelopen twee jaren is door de OVCR leden een meerdaagse rit georganiseerd naar Luxemburg en BelgiŽ, en het enthousiasme is aanwezig om dit ook in de komende jaren te doen. Naast het hotel en de maaltijden waarbij de gezelligheid centraal staat zijn de toertochten die gereden worden vooral gericht op kleinere wegen door een rustieke omgeving, waarbij ook een aantal te visiteren terrassen in de route worden opgenomen.
Maandelijks organiseert de OVCR, doorgaans op de derde vrijdagavond van de maand, een samenzijn onder de naam Cars&Coffee. De locatie van deze avonden kan variŽren, en daarmee ook de mogelijkheden om daadwerkelijk klusjes aan de oldtimers uit te voeren. De oldtimers staan wel in het middelpunt, en het is elke maand weer leuk om met andere oldtimer eigenaren en andere gegadigden onder het genot van koffie en/of een drankje bij te praten.
We hebben veel leden die thuis zijn op de meest uiteenlopende onderwerpen betreffende de oldtimers en hun technieken, en in de wintermaanden worden ook lezingen hierover verzorgd tijdens de Cars&Coffee avonden.
Op deze lijst van activiteiten mogen natuurlijk de jaarlijkse Barbecue, de Nieuwjaarsreceptie en de Algemene Ledenvergadering niet ontbreken. Niet alleen gezelligheid en gelegenheid voor onderling contact tussen de leden maar ook om met bestuursleden van gedachte te wisselen over allerlei onderwerpen of om voorstellen aan het bestuur te doen.
Over het bestuur gesproken, dat bestaat momenteel uit de volgende leden:
Voorzitter: Sven van den Hoorn
Plaatsvervangend Voorzitter: Marcel Haaksma
Secretaris: Louis Stroomer
Penningmeester: Willem Wiericx
Lid: Tony de Bruijn
Adviseur: Piet Duijndam
Wilt U contact opnemen met het bestuur, of aanmelden als lid, dan kunt U het volgende emailadres gebruiken: ovcroosendaal@gmail.com
Lidmaatschap OVCR. Leden betalen jaarlijks Ä 22,50 voor het lidmaatschap, en een ťťnmalig bedrag van Ä 15. Daarnaast worden bij inschrijving voor de activiteiten veelal kleine bijdragen gevraagd om de kosten te dekken. Overigens is het de bedoeling dat de financiŽle middelen die door de leden worden opgebracht ook ten goede komen aan de leden; de OVCR heeft geen winstoogmerk. De leden worden regelmatig op de hoogte gehouden van de activiteiten die in de komende periode op de agenda staan en ontwikkelingen binnen de OVCR. Als lid van de FEHAC wordt informatie die van die zijde wordt ontvangen, net als de verslagen van de bestuursvergaderingen, onder de leden verspreid.